Groene Hart

Groene Hart

Rotteveel Boerenkaas ligt aan de rand van het Groene Hart, middenin het polderrijke veenweidegebied boven Leiden.

Natuurbeheer

Wij zetten ons in voor het behoud van het karakteristieke veenweidelandschap. Zo passen we onder andere slootkantbeheer toe en doen wij aan weidevogelbeheer. Op ons erf vind je meerdere nestkasten en genoeg groen voor vogels, insecten en andere kleine dieren.

Rotteveel Boerenkaas is oa lid van de agrarische natuurvereniging VANAde.