Groene Hart

Groene Hart

Rijpwetering ligt middenin het Groene Hart van Nederland en Rotteveel Boerenkaas is gevestigd in de de Veender- en Lijkerpolder.

Natuurbeheer

Wij zetten ons in voor het behoud van karakteristieke veenweidelandschap. Zo passen we onder andere slootkantbeheer toe en doen wij aan weidevogelbeheer.

Rotteveel Boerenkaas is lid van de agrarische natuurvereniging VANAde.